Διδακτικές επισκέψεις μαθητών του τομέα Γεωπονίας

Οι μαθητές της Β΄ Τάξης, ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων του Τομέα Γεωπονίας, παρασκεύασαν στο εργαστήριο προϊόντα στα πλαίσια του εργαστηριακού τους μαθήματος. Τα προϊόντα αυτά προσφέρθηκαν σαν δωρεά στα Παιδικά Χωριά SOS. Ακολουθεί σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Στις 24/11/2014 η Β΄ Τάξη του τομέα Γεωπονίας (ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων) πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στους Μύλους Θράκης. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν σε όλους του χώρους της παραγωγικής διαδικασίας. Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος “Εβροφάρμα” πραγματοποίησε η Β΄ Τάξη του τομέα Γεωπονίας (ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων) στις 04/12/2014. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της παστερίωσης του φρέσκου γάλακτος. Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.


 

Βέλτιστες Πρακτικές Κινητικότητας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), ως Εθνική Μονάδα συντονισμού του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci, με τη λήξη του συγκεκριμένου προγράμματος και την έναρξη του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ , εξέδωσε οδηγό στον οποίο περιλαμβάνονται φορείς που υλοποίησαν με υποδειγματικό τρόπο προγράμματα Leonardo da Vinci την περίοδο 2008-2013.

Οι φορείς αυτοί με τη συμμετοχή τους συνέβαλαν στη ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών οι οποίες προτείνονται και για την υλοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Το 1ο ΕΚ Αλεκανδρούπολης συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω έκδοση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), ως φορέας αποστολής που χρησιμοποίησε βέλτιστες πρακτικές στην υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων.


 

Δράσεις του ΕΚ για το Αειφόρο Σχολείο

Δείτε τις δράσεις του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ) Αλεξανδρούπολης στο συλλογικό βιβλίο – τόμο που περιλαμβάνει τις δράσεις σχολείων, που υλοποιήθηκαν κατά την 3ετή διάρκεια του διαγωνισμού «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου».

 

 

 

 

 

 


επισκέψεις
Joomla templates by a4joomla