Στον τομέα Μηχανολογίας - Οχημάτων της Β τάξης ο μαθητής θα λάβει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις συγκολλήσεις και κατασκευή εξαρτημάτων Ψυκτικών, Θερμοϋδραυλικών, και άλλων Μηχανολογικών κατασκευών.
Συνεχίζονται στην Γ? τάξη ο μαθητής έχει να επιλέξει ανάμεσα στις παρακάτω ειδικότητες:

1. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
Η ειδικότητα αυτή περιλαμβάνει βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις όσον αφορά στη λειτουργία και κατασκευή κεντρικών θερμάνσεων (θερμοϋδραυλικών), ψύξης-κλιματισμού και ανελκυστήρες-ανυψωτικά μηχανήματα.

2. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού
Στην ειδικότητα αυτή ο μαθητής θα εκπαιδευτεί στη συμβατική και σύγχρονη τεχνολογία στην ψύξη και κλιματισμού κατοικιών και αυτοκινήτου.


1) Ειδικότητα: Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών

Περιγραφή επαγγέλματος
Ο σπουδαστής με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση μαθαίνει να

 • εκτελεί εργασίες σε συσκευές, όργανα, εργαλεία για την ικανοποιητική απόδοση των εργαλειομηχανών.
 • Επίσης μαθαίνει να επισκευάζει και να συντηρεί οικιακά ψυγεία, να τοποθετεί και να συντηρεί κλιματιστικές μονάδες και εγκαταστάσεις

Επαγγελματικές προοπτικές
ο απόφοιτος μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών μπορεί να εργαστεί σε:

 • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν εργαλειομηχανές
 • Τεχνικές εταιρείες
 • Σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα με ανάλογες αρμοδιότητες.

 

2) Ειδικότητα: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος

 • Ο σπουδαστής με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση μαθαίνει να τοποθετεί, να συντηρεί και να επισκευάζει συστήματα και μηχανήματα ψύξης, εξαερισμού και κλιματισμού σε κατοικίες, γραφεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία και άλλους χώρους.
 • Επίσης ο σπουδαστής εκπαιδεύεται σε εργασίες εγκατάστασης, να μελετά τα σχέδια εγκατάστασης, τις προδιαγραφές των μηχανημάτων και τις σχετικές οδηγίες.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού μπορεί :

 • Να εισαχθεί σε ανάλογο ΤΕΙ μετά από εξετάσεις.
 • Να εγγραφεί σε ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας για την απόκτηση Διπλώματος ύστερα από φοίτηση και πιστοποίηση.
 • Να εργαστεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ως συντηρητής.
 • Ακόμα, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρίες εμπορίας κλιματιστικών ή σε επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών συσκευών.
 • Τέλος, ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχει το δικό του εργαστήριο ή επιχείρηση
Joomla templates by a4joomla