Ειδικότητα: Σχεδιαστών Δομικών Έργων

Ο απόφοιτος του τομέα Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:
?    Τεχνίτης-εργοδηγός σε έργα Πολιτικού Μηχανικού
?    Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών
?    Εκτιμητής κόστους
?    Σχεδιαστής
?    Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης
?    Γενικών καθηκόντων στις κατασκευές

Ο απόφοιτος μπορεί να:
?    Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου
?    Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και ανατύπωση ενός οικοπέδου-περιοχής.
?    Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδήρου οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
?    Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
?    Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξή τους για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.
?    Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
?    Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
?    Αποτυπώνει και εμβαδομετρά γήπεδα.
?    Κατασκευάζει στοιχεία μιας οικοδομής, όπως στέγες, τοιχοποιίες, δάπεδα.
?    Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

Joomla templates by a4joomla