Ειδικότητα: Σχεδιαστών Δομικών Έργων

Ο απόφοιτος του τομέα Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:
•    Τεχνίτης-εργοδηγός σε έργα Πολιτικού Μηχανικού
•    Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών
•    Εκτιμητής κόστους
•    Σχεδιαστής
•    Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης
•    Γενικών καθηκόντων στις κατασκευές

Ο απόφοιτος μπορεί να:
•    Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου
•    Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και ανατύπωση ενός οικοπέδου-περιοχής.
•    Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδήρου οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
•    Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
•    Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξή τους για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.
•    Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
•    Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
•    Αποτυπώνει και εμβαδομετρά γήπεδα.
•    Κατασκευάζει στοιχεία μιας οικοδομής, όπως στέγες, τοιχοποιίες, δάπεδα.
•    Πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

Joomla templates by a4joomla