Τομέας Πληροφορικής - Κανονισμός Εργαστηρίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Οι μαθητές κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οφείλουν:

  • Να παρακολουθήσουν με προσοχή την ενημέρωση που θα τους γίνει από τους καθηγητές για τη χρήση των εργαστηρίων και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
  • Σε συνεργασία με τους καθηγητές τους να καταρτίσουν το συντομότερο δυνατό ομάδες εργασίας, ώστε να συμπληρωθούν τα Σχεδιαγράμματα Θέσεων Εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθητές οφείλουν:

  • Να προσέρχονται εγκαίρως κατά την έναρξη της διδακτικής ώρας.
  • Να μη μεταφέρουν αναψυκτικά, καφέδες και τρόφιμα στους χώρους των εργαστηρίων, στους διαδρόμους και τις σκάλες.
  • Να μην καπνίζουν σε κανένα χώρο του σχολικού συγκροτήματος.
  • Να μη φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα. (Υπουργική εγκύκλιος Γ2/132328/7-12-2006).
  • Να διατηρούν τις θέσεις εργασίας τους σε καλή κατάσταση.
  • Κατά οριστική τους έξοδό από το εργαστήριο να τακτοποιούν τις θέσεις εργασίας, να κλείνουν τους υπολογιστές και να μην αφήνουν σκουπίδια.
  • Να προσαρμόζονται με την ορθή χρήση των υπολογιστών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των καθηγητών τους. Ο σκοπός των υπολογιστών πρέπει να εξυπηρετεί μόνο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων.

 

Joomla templates by a4joomla