Εκπαιδευτική επίσκεψη, του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, στο Ν. Εράσμιο Ξάνθης

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 12 και 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 681 Β΄/6-3-2017) με θέμα «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος των μαθητών/τριών της Β΄ και Γ΄ τάξης του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος του 2ου ΕΠΑΛ - 1ου ΕΚ Αλεξανδρούπολης στο Ν. Εράσμιο - Ξάνθης στις 31/03/2017, αναρτούμε τα παρακάτω στοιχεία: 


 

Joomla templates by a4joomla