Κατακύρωση προσφοράς για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, στην πόλη της Ξάνθης

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 12 και 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 681 Β΄/6-3-2017) με θέμα «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», και κατόπιν εξέτασης των προσφορών, αναρτούμε το πρακτικό κατακύρωσης προσφοράς για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, στην πόλη της Ξάνθης.

Η προσφορά κατακυρώθηκε ομόφωνα στο πρακτορείο ΛΕΩΝ TOURS με το ποσό των 280,00 ΕΥΡΩ λόγω χαμηλότερης τιμής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α., ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής.

Το πρακτικόJoomla templates by a4joomla