Δελτίο Τύπου για τη Μαθητεία

Αναγγελία θέσεων Μαθητείας αποκλειστικά μέσω του www.oaed.gr

Όσοι εργοδότες επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας, είτε στους  σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, είτε στους μαθητές του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), είτε στους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας, στο εξής θα τις αναγγέλλουν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ στο  http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias  

Στη νέα περίοδο συνεργασίας του ΟΑΕΔ και του ΥΠΠΕΘ για την εφαρμογή της Μαθητείας, οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί. Η Μαθητεία ακολουθεί δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Ο μαθητής παρακολουθεί μαθήματα στη Δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ) ενώ παράλληλα πραγματοποιεί πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα. Συγκεκριμένα:

Α) Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη  Μαθητείας των ΕΠΑΛ, υλοποιείται μετά την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. Η εκπαίδευση έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών. Οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα μια ημέρα την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες τέσσερις (4) ημέρες υλοποιείται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» επί επτά (7) ώρες την ημέρα (4ημέρες Χ 7 ώρες=28 ώρες την εβδομάδα).  Συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2017  θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας στα ΕΠΑΛ με βάση τις ζητούμενες θέσεις μαθητείας - στις παρακάτω ειδικότητες:

 

 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Γραφικών Τεχνών
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
 • Βοηθός Ιατρικών ?Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 • Τεχνικός Οχημάτων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και
 • Βοηθός Νοσηλευτή


Β) Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η διάρκεια φοίτησης είναι δύο σχολικά έτη. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι ίση με το χρόνο φοίτησης, δηλαδή οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα το απόγευμα και κάνουν την πρακτική τους άσκηση το πρωί έως  είκοσι (20) μήνες για 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα και για 6 ώρες την ημέρα. Οι ειδικότητες που λειτουργούν στην ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Αλεξανδρούπολης κατά το σχολικό έτος 2017-2018 είναι οι εξής:

 • Μαγειρικής Τέχνης
 • Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής
 • Τεχνικός Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

 

Γ) Στα ΙΕΚ, που αποτελούν θεσμό αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για αποφοίτους Λυκείου, η φοίτηση διαρκεί πέντε εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο είναι εξάμηνο «Μαθητείας στο χώρο εργασίας». Έχει διάρκεια τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο και πραγματοποιείται για οκτώ (8) ώρες την ημέρα. Για τις σχετικές ειδικότητες απευθυνθείτε στο Ι.Ε.Κ. 

Κάθε επιχείρηση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της, μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο πρόγραμμα μαθητείας, επιλέγοντας το σωστό τύπο σχολείου. Η Μαθητεία πραγματοποιείται μετά από σύναψη Σύμβασης Μαθητείας μεταξύ του μαθητή, του εργοδότη που τον υποδέχεται καθώς και της Εκπαιδευτικής Δομής φοίτησης. Η Σύμβαση καθορίζει τους γενικότερους όρους υλοποίησης του προγράμματος Μαθητείας.  Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.  Σύμφωνα ?ε τις ισχύουσες διατάξεις το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ενώ για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ άνω των 25 ετών διαμορφώνεται στα 19,64 ευρώ.  Επιδοτούνται τα 11 ευρώ για κάθε μέρα πρακτικής άσκησης για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και τα 14 ευρώ για τους  μαθητευόμενους των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ άνω των 25 ετών.

 

Τελική επιβάρυνση εργοδότη για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης = 9,35 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

 

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να αναγγείλουν θέσεις μαθητείας και δυσκολεύονται στην ηλεκτρονική εγγραφή, μπορούν να καλούν στο Call Center του ΟΑΕΔ στο τηλέφωνο 11320, να απευθύνονται στο λογιστή τους ή να μεταβαίνουν στο Εργαστηριακό Κέντρο Αλεξανδρούπολης (τηλ. 25510-29922) όπου παρέχεται ειδική υποστήριξη από το προσωπικό. 

Joomla templates by a4joomla