Κατακύρωση προσφοράς για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κομοτηνή

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήψη προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής και στην πόλη της Κομοτηνής και κατόπιν συνεδρίασης της επιτροπής η προσφορά κατακυρώθηκε ομόφωνα στο ταξιδιωτικό γραφείο DEMOCRITUS TRAVEL.

Επισυνάπτεται το αντίγραφο πρακτικού Διευθυντή.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Φ.Ε.Κ. 681/τ.Β΄/06.03.2017), ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής.

Joomla templates by a4joomla