Κανονισμός

Ο κανονισμός λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων  (Ε.Κ.) ορίζεται στην υπ?αριθμ. 96004/Δ4/17-06-2015 Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπ? αριθμ. Γ2/6098/13?11?01 Υ.Α. (Β΄1588) με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης  Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λει τουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1318 Β΄ / 01-07-2015).

Κατεβάστε την απόφαση από εδώ.

Joomla templates by a4joomla