Ειδικότητα: Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Υπολογιστών

Περιγραφή επαγγέλματος
Ο σπουδαστής της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που του επιτρέπουν να:

  • σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές,
  • χρησιμοποιεί τα προγραμματιστικά εργαλεία του διαδικτύου,
  • υποστηρίζει τεχνικά τη λειτουργία ενός δικτύου υπολογιστών
  • οργανώσει ένα κέντρο πληροφορικής

Αντικείμενα εργαστηριακών μαθημάτων

·         Διαδίκτυο

·         Προγραμματισμός σε Python, Java

·         Σχεδίαση ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (HTML, CSS, Javascript, PHP)

·         Υλικό και συντήρηση υπολογιστών

·         Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά και tablet (AppInventor)

·         Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

·         Λειτουργικά Συστήματα

·         Δίκτυα

Επαγγελματικές προοπτικές

·         Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων

·         Μηχανογράφηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

·         Πώληση Προϊόντων Πληροφορικής είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί σε:

  • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Υπουργεία, Εκπαιδευτικές Μονάδες, Μονάδες Κατάρτισης κ.λπ. που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
  • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
  • Επιχειρήσεις που προωθούν-πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής

 

Joomla templates by a4joomla