Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ο τομέας έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους μαθητές/τριες στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στη γεωργική παραγωγή, στην επεξεργασία και ποιότητα των τροφίμων καθώς και στην αρχιτεκτονική παρέμβαση για τη διαμόρφωση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος. Επίσης τους εκπαιδεύει για να γίνουν επιτυχημένα στελέχη για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Αντικείμενο του αγροτουρισμού είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων, των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομικά περιοχών καθώς και η διατήρηση παραδο­σιακών τεχνών, εθίμων και προϊόντων. Οι γνώσεις θεωρητικές και πρακτικές που παρέχει ο τομέας αυτός προσαρμόζονται συνεχώς στις επιταγές των νέων τεχνολογικών εξελίξεων ώστε οι μαθητές/τριες να πάρουν όλα τα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Joomla templates by a4joomla