Κατακύρωση προσφοράς για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κομοτηνή

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήψη προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής και στην πόλη της Κομοτηνής και κατόπιν συνεδρίασης της επιτροπής η προσφορά κατακυρώθηκε ομόφωνα στο ταξιδιωτικό γραφείο DEMOCRITUS TRAVEL.

Επισυνάπτεται το αντίγραφο πρακτικού Διευθυντή.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Φ.Ε.Κ. 681/τ.Β΄/06.03.2017), ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής.

Δελτίο Τύπου για τη Μαθητεία

Αναγγελία θέσεων Μαθητείας αποκλειστικά μέσω του www.oaed.gr

Όσοι εργοδότες επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας, είτε στους  σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, είτε στους μαθητές του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), είτε στους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας, στο εξής θα τις αναγγέλλουν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ στο  http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias  

Στη νέα περίοδο συνεργασίας του ΟΑΕΔ και του ΥΠΠΕΘ για την εφαρμογή της Μαθητείας, οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί. Η Μαθητεία ακολουθεί δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Ο μαθητής παρακολουθεί μαθήματα στη Δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ) ενώ παράλληλα πραγματοποιεί πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα. Συγκεκριμένα:

Α) Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη  Μαθητείας των ΕΠΑΛ, υλοποιείται μετά την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. Η εκπαίδευση έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών. Οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα μια ημέρα την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες τέσσερις (4) ημέρες υλοποιείται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» επί επτά (7) ώρες την ημέρα (4ημέρες Χ 7 ώρες=28 ώρες την εβδομάδα).  Συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2017  θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας στα ΕΠΑΛ με βάση τις ζητούμενες θέσεις μαθητείας - στις παρακάτω ειδικότητες:

Περισσότερα...

Κατακύρωση προσφοράς για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, στην πόλη της Ξάνθης

Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 12 και 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 681 Β΄/6-3-2017) με θέμα «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», και κατόπιν εξέτασης των προσφορών, αναρτούμε το πρακτικό κατακύρωσης προσφοράς για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2017, στην πόλη της Ξάνθης.

Η προσφορά κατακυρώθηκε ομόφωνα στο πρακτορείο ΛΕΩΝ TOURS με το ποσό των 280,00 ΕΥΡΩ λόγω χαμηλότερης τιμής.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α., ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής.

Το πρακτικόJoomla templates by a4joomla