Ομαδικές Εργασίες

Οι μαθητές του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αρκετές ομαδικές εργασίες. Για να πραγματοποιηθούν απαιτείται η συνεργασία της ομάδας τόσο κατά τη σχεδίαση, το δημιουργικό μέρος, όσο και κατά την κατασκευή, το τεχνικό μέρος.
Η συνεργασία των μαθητών προϋποθέτει την μεταξύ τους συνεννόηση σχετικά με τις παραμέτρους της ατομικής δραστηριότητας, την προσήλωση στην προσπάθεια επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος, έτσι όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την ομάδα, αλλά ταυτόχρονα και την ελαστικότητα που διακρίνει την καλλιτεχνική συνεργασία σχετικά με την εναλλαγή των ρόλων και την αναδιάταξη ανά πάσα στιγμή του επιμέρους σχεδιασμού προς την κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της τελικής ιδέας.

Περισσότερα...

Joomla templates by a4joomla