Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Σήμερα ο ηλεκτρονικός είναι ένα επάγγελμα αιχμής, συνδυάζει σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία και πληροφορική , που έχει εισβάλλει σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
Οι απόφοιτοι του Τομέα Ηλεκτρονικών μπορούν να αποκτήσουν Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να διοριστούν στο Δημόσιο Τομέα Οι προοπτικές στον ιδιωτικό τομέα είναι ιδιαίτερα ελκυστικές καθώς ένας καλός  Ηλεκτρονικός βρίσκει εύκολα δουλεία σε βιομηχανίες ως τεχνικός υπεύθυνος και εργοδηγός, σε εταιρίες κινητής τηλεφωνίας , Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων , σε Service Ηλεκτρονικών συσκευών ,ιατρικών μηχανημάτων, οπτικοακουστικών μέσων και συστημάτων (TV, RADIO, δορυφορικά συστήματα κ.ο.κ).

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο σπουδαστής με θεωρητική και εργαστηριακή γνώση θα αποκτήσει δεξιότητες ώστε να:

  • Συναρμολογεί, εγκαθιστά, ελέγχει τη λειτουργία Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και Δικτύων προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών.
  • Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Η/Υ
  • Προβαίνει στις αναγκαίες εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο ειδικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων μπορεί να εργασθεί ως ειδικευμένος τεχνίτης αυτοαπασχολούμενος είτε ως μέλος ομάδας ή υπάλληλος σε :

  • Βιομηχανίες ή Βιοτεχνίες ή Εταιρείες Συναρμολόγησης Η/Υ
  • Τεχνικές Εταιρείες ή Συνεργεία Εγκατάστασης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων.
  • Τεχνικές Εταιρείες Εγκατάστασης Δομημένων Καλωδιώσεων για Δίκτυα Η/Υ
  • Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή Παροχές υπηρεσιών του Διαδικτύου ( Internet)
  • Καταστήματα πώλησης Η/Υ και Δικτυακών Προϊόντων
  • Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με Συντήρηση και Επισκευή Υπολογιστικών συστημάτων και Δικτύων.
Joomla templates by a4joomla