Το ΕΚ Αλεξανδρούπολης

Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές μονάδες του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους.

Όργανα διοίκησης σχολικών εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων είναι: α) ο Διευθυντής του Ε.Κ., β) ο Υποδιευθυντής του ΕΚ γ) οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. και δ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων Ε.Κ. Σε κάθε Ε.Κ. λειτουργεί και σύλλογος διδασκόντων.

 

Διοίκηση και Υπεύθυνοι Τομέων

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων κατεύθυνσης

Joomla templates by a4joomla